ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ระดับกลาง รุ่นที่ 24

    

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ระดับกลาง รุ่นที่ 24

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 2 มิถุนายน 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51394_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 32)