รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) จำนวน 1 อัตรา

    

รพ. สิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 7-18 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41388_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 142)