ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 รายงานตัว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n11234_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 172)