ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ภายใต้แนวคิดทศวรรษใหม่บริการปฐมภูมิไทย จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ

    

โรงพยาบาลกระบี่ ร่วมกับสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดทศวรรษใหม่บริการปฐมภูมิไทย จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ และร่วมชื่นชมคนดีศรีปฐมภูมิ ในวันที่ 16 กันยายน 2564 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51231_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 27)