รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. ตามรายละเอียดแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41229_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 166)