ต้อนรับคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ต้อนรับคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์