มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลสิชล ปี 2562

      มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลสิชล ปี 2562 ด้วยความศรัทธาและภาคภูมิใจในชีวิตราชการ