นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลสิชล

      นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลสิชล 14 วัน ในรุ่นมีนักศึกษา 200 คน แนวโน้ม เป็นผู้หญิงร้อยละ 60 เหมือนในไทย หลักสูตร 6 ปี ต่อแพทย์เฉพาะทางอีก 6 ปี นานกว่าเมืองไทย เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาด 3,000 เตียง มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยแบบเยอรมนี อนาคตอาจแลกเปลี่ยนส่งแพทย์จากโรงพยาบาลสิชลไปดูงานบ้าง เขาบอกประทับใจได้ข้อมูลจากรุ่นพี่ส่งต่อกันมา จึงเลือกมาที่สิชล