บริการตรวจสุขภาพ โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า

      ทีมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล ออกพื้นที่บริการตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 2 สิงหาคม 2562