ประกาศแผนพัฒนาโรงพยาบาลสิชลปี 2563

      ประกาศแผนพัฒนาโรงพยาบาลสิชลปี 2563 และบรรยายบทบาทเจ้าหน้าที่ของรัฐและการปรับตัวในทศวรรษหน้า เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 16 สิงหาคม 2562