มอบประกาศนียบัตรแพทย์อินเทิร์นโรงพยาบาลสิชล รุ่นที่ 12

      มอบประกาศนียบัตรแพทย์อินเทิร์นโรงพยาบาลสิชล รุ่นที่ 12 22 พฤษภาคม 2562