ต้อนรับนายทหารจากกองทัพบกออสเตรเลีย และกองทัพบกไทย มาเยี่ยมโรงพยาบาลสิชล เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลกำลังพล ที่จะเข้ารับการฝึกร่วมกองทัพบกออสเตรเลีย-ไทย

      ให้การต้อนรับนายทหารจากกองทัพบกออสเตรเลีย และกองทัพบกไทย มาเยี่ยมโรงพยาบาลสิชล เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลกำลังพล ที่จะเข้ารับการฝึกร่วมกองทัพบกออสเตรเลีย-ไทย ที่ค่ายรบพิเศษสิชล ต่างชาติเน้นความปลอดภัย สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีภายใต้ความพร้อมสูงสุด หากเกิดเหตุระหว่างฝึกซ้อม โดยเฉพาะพิษจากสัตว์มีพิษทั้งหลาย