2 พ.ย.2559 เชิญชวนชาวสิชลร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พ่อหลวงของคนไทย ณ โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช

      โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กิ่งกาชาดอำเภอสิชลและชมรมผู้บริจาคโลหิตอำเภอสิชล ขอเชิญประชาชนชาวอำเภอสิชลร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป้นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต ในวันพุธที่ 2 พ.ย.2559 เวลา 09.30 - 13.00 ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล