ทีมโรงพยาบาลสิชลให้บริการอาหารกลางวันกับผู้อพยพ

      ที่ศูนย์อพยพโรงพยาบาลสิชล ตอนนี้ยอดผู้อพยพกว่า 350 คนมีทั้งพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม