ทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ดูแลผู้อพยพ คนชรา ที่เจ็บป่วย อย่างใกล้ชิด

       มีกิจกรรมผ่อนคลาย สนามกีฬา แก่เด็กๆ ที่ศูนย์อพยพ หอประชุมอารีรักษ์ รพ.สิชล