ทีมนำ ประธาน เลขาฯ ทีมระบบงานที่สำคัญและทีมกระบวนการดูแลผู้ป่วย และผู้ที่สนใจ