วันการได้ยินโลก World Hearing Day

      ด้วยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นวันการได้ยินโลก World Hearing Day ทางแผนกหูคอจมูก รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช จึงได้มีการจัดงาน World Hearing Day ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ แผนกผู้ป่วยนอกหูคอจมูก รพ.สิชล ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ในงานจะมีกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการได้ยิน ภาวะประสาทหูเสื่อม การรักษาและการป้องกัน มีการตรวจคัดกรองหู และส่งตรวจการได้ยิน รวมทั้งยังมีการออกบูทแนะนำการใส่เครื่องช่วยฟัง และมีของที่ระลึกแจกในงานนี้ มีพี่น้องชาวสิชลและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความสนใจ มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก