โรงพยาบาลสิชล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลหลังสวน

      วันนี้ 30 มกราคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหลังสวนเดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลสิชล โดยในช่วงเช้า มีนายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมอารีรักษ์ จากนั้นเดินพาชมศึกษาสถานที่หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล และในช่วงบ่ายเป็นการกล่าวสรุป ซักถาม ประเด็นต่างๆ ณ หอประชุม 5 โเรงพยาบาลสิชล