การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 จัดพิเศษ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการได้เพียง 599 บาท

      จากราคาปกติ 1,200 บาท ลดเหลือเพียง 599 บาทเท่านั้น โดยโปรแกรมรายการตรวจ ดังนี้ การซักประวัติก่อนตรวจร่างกาย ตรวจปัสสาวะ ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค ตรวจการทำงานของตับ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจสุขภาพช่องปาก วัดสายตา ตรวจความดันลูกตา ตรวจจอประสาทตา และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ก่อนวันตรวจสุขภาพ กรุณางดน้ำ งดอาหารหลังเที่ยงคืน สถานที่ตรวจ ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตรวจสุขภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-535630 ถึง 4 ต่อ 0 หรือ 302 เว็บไซต์ sichon-hospital.com และเพจ Facebook ของทางโรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช