มอบเงินบริจาค

      ผู้ใช้บริการโรงงานขาเทียมพระราชทาน มอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสิชล 24 มกราคม 2561