โครงการ สายสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ รุ่นที่ 14 สร้างความรัก ความสามัคคี

      กิจกรรมรับน้องใหม่ รุ่นที่ 14 สร้างความรัก ความสามัคคี ช่วงเช้าวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00น. น้องใหม่พร้อมกันที่ใต้ต้นมะขาม ศักการะศาลพระภูมิ 08.30น. น้องใหม่พร้อมกัน ณ ห้องประชุมอารีรักษ์ ทำกิจกรรม OD 10.00น. รับฟังโอวาทจาก นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล และคณะผู้บริหาร 13.00น. พบพี่ๆตามหน่วยงาน (พี่ๆเตรียมพร้อมสำหรับรับน้อง) 15.00น. และเข้าฐานผจญภัย