การติดตามประเด็นการขับเคลื่อน DHB การตรวจเยี่ยมพื้นที่สาธารณสุข ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

      โรงพยาบาลสิชล นำทีมโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกันต้อนรับ นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับพื้นที่ ช่วงเช้า มีการลงทะเบียน ตรวจวัด BMI กิจกรรมการออกกำลังกาย แอโรบิค BMI Championship ณ ลานหน้าอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน การร่วมเสวนาประเด็นติดตามการขับเคลื่อน DHB ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์กรแพทย์ การติดตามนโยบาย ส้วมดี๊ดี นครศรีธรรมราช ณ ห้องสุขาชั้น 1 ผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน การนำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายโซน 1 อ.ขนอม อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.นบพิตำ อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา พร้อมวัด BMI ณ ห้องประชุม 5 และช่วงบ่ายลงพื้นที่ รพสต. บ้านน้ำฉา