โรงพยาบาลสิชล เปิดรับย้ายสิทธิรักษาพยาบาล สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

      เช้าวันนี้ 19 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลสิชลให้บริการรับย้ายสิทธิรักษาพยาบาล สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่จริงในเขต อ.สิชล แต่รักษาสิทธิอยู่ที่อื่น บุคคลที่ทะเบียนบ้านอยู่อำเภออื่น แต่เข้ามาทำงานใน อ.สิชล บุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตรอยต่อ อ.สิชล เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจในการให้บริการ ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล และยังเปิดให้บริการรับย้ายสิทธิรักษาพยาบาลพรุ่งนี้อีก 1 วัน