กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิชล ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน ให้ความรู้เรื่องอนามัยส่วนบุคคลและฉีดวัคซีนป้องกันโรค ณ โรงเรียนบ้านบางฉาง และโรงเรียนวัดจอมทอง

      02 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิชล ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน ให้ความรู้เรื่องอนามัยส่วนบุคคลและฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และตรวจสอบการฉีดวัคซีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านบางฉาง และโรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งหมดจำนวน 118 คน