11 ธ.ค.2559 น.ส.นภิสรา เทพจินดา ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำฉา พร้อมด้วย อสม.,ผู้นำชุม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ในพื้นที่หมู่ 4,13 ตำบลเทพราช

      11 ธ.ค.2559 น.ส.นภิสรา เทพจินดา ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำฉา พร้อมด้วย อสม.,ผู้นำชุม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพที่ไดรับจากหน่วยงานต่างๆ มอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และด้อยโอกาส ในพื้นที่หมู่ 4,13 ตำบลเทพราช จำนวน 11 ราย และได้สาธิตการใช้สารส้มและคลอรีนในการปรับปรุงบ่อน้ำตื้นที่น้ำท่วม เพื่อให้อสม.นำไปแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน11บ่อ