10 กันยายน 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูและเจ้าหน้าที่ รร.บ้านปราบราษฎร์อุทิศ

      ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูและเจ้าหน้าที่ รร.บ้านปราบราษฎร์อุทิศ