6 เมษายน 2563 คุณอรนภา อนุพัฒน์ จาก ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบ อุปกรณ์ป้องกันสารคัดหลั่ง เมื่อจะใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์

      #ขอขอบคุณในน้ำใจที่งดงาม คุณอรนภา อนุพัฒน์ จาก ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบ อุปกรณ์ป้องกันสารคัดหลั่ง เมื่อจะใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสิชล ขณะดูแลรักษาผู้ป่วย จำนวน 3 ตู้ สามารถใช้งานได้จริง