ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลพังงา

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลพังงา 13 ธันวาคม 2562