วันทันตสาธารณสุข

      สมาชิกทันตะ พอสว. กับกิจกรรมการกุศลวันนี้ ทำฟันฟรี 169 คน