รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักโภชนาการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

1.ตำแหน่งนักโภชนาการ                   ลำดับที่ 1

2.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์              ลำดับที่ 1

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

(ปฏิบัติงาน 15 พฤษภาคม 2566)

ดาวน์โหลดเอกสาร n41723_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 182)