การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41715_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 418)