รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

    

รพ. สิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน

ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้าย

สอบวันที่ 24 ตุลาคม  2566

ดาวน์โหลดเอกสาร n41831_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 255)