คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

    ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคทางกระดูกและข้อ


บริการของคลินิกกระดูกและข้อ
  • --> บริการ
  • --> บริการ

เวลาเปิดให้บริการ
  • --> วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ติดต่อ
  • --> คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 2 อาคาคสนับสนุนบริการสุขภาพ
  • --> โทร.075-535630-4 ต่อ155