กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม

    โรงพยาบาลสิชล ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพสตรี ตั้งแต่การตรวจ การวินิจฉัย ป้องกันและรักษาโรคของสตรี รวมไปถึงการฝากครรภ์และคลอดบุตร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทีมพยาบาลวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย


บริการของคลินิกสูติ - นรีเวชกรรม
 • --> รับฝากครรภ์ / รวมถึงภาวะมารดาตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง
 • --> ตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์
 • --> ตรวจน้ำคร่ำ หาความผิดปกติของโคโมโซม
 • --> ตรวจฟังเสียงเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์
 • --> อัลตร้าซาวต์
 • --> รับปรึกษาปัญหามีบุตรยาก
 • --> รับปรึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือน
 • --> ตรวจมะเร็งปากมดลูก / รักษามะเร็งนรีเวช
 • --> ตรวจภายในและรักษาโรคเกี่ยวกับภายในสตรี
 • --> รักษาโรคปัสสาวะไวเกิน / ปัสสาวะเล็ด / มดลูกหย่อน

เวลาเปิดให้บริการ
 • --> วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ติดต่อ
 • --> คลินิกสูติ - นรีเวชกรรม ชั้น 1 อาคาครส่งเสริมสุขภาพ
 • --> โทร.075-535630-4 ต่อ 231