เชิญชวนตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

    

เชิญชวนตรวจสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิเศษ!!! เพียง 699.- จากราคา 2,400 บาท

ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2563

เวลา 07.30 - 12.00 น.

ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล