ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าตึกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์  หน้าตึกกุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคา ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียอาคเนย์ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,030,000.00 บาท (สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดเอกสาร n3902.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 18)