รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ให้ผ่านผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 และ 2 ไปรายงานตัวพร้อมปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักบริหาร อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ. สิชล ตามรายละเอียดแนบท้ัาย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4798.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 231)