รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4699.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 41)