วันวัณโรคสากล 2562

    

ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค พบกับ ประชุมวิชาการ ทำความรู้จักกับวัณโรค

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล

 

เร่งรัดค้นหา ดูแลรักษาให้หาย ตรวจหาวัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย