ร่วมแบ่งปันน้ำใจ

    

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเสื้อผ้าเหลือใช้ สภาพดีทุกประเภท เพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส