#วันเด็กแห่งชาติปี2562 #โรงพยาบาลสิชล #กระทรวงสาธารณสุข

    

 

ปีนี้โรงพยาบาลสิชลจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา รับขวัญเด็กๆหลังพายุปาบึก แปลงศูนย์อพยพ มาตรวจสุขภาพ แล้วมาจัดงานวันเด็กต่อเนื่องกันไป จากหัวใจของทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เชิญชวนเด็กเล็ก เด็กโต มาพบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน ของขวัญ รางวัลใหญ่ๆเพียบ ได้ของกลับบ้านกันทุกคนแน่นอน แล้วเจอกันนะ
วันเสาร์นี้ ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น.