เลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม

    

ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล ประกันสังคมเป็น โรงพยาบาลสิชล ได้แล้ววันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2562

ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนได้ที่...

- งานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานของท่าน

- สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

- กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล

- กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล

- บัตรประจำตัวประชาชน