ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสาร n3552.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 28)