รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตราและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน 2 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ดังนี้

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ        จำนวน  4  อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม   จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n4551.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 542)