เชิญชวนตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562

    

โรงพยาบาลสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เชิญชวนตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562

ระหว่าง วันที่ 10 - 11 มกราคม 2562

เวลา 07.30 - 12.00 น.

ตรวจสุขภาพ 20 รายการ

จากปกติ 2,400 เหลือเพียง 699 บาท