ขอเชิญร่วม บริจาคโลหิต 30 พฤศจิกายน 2561

    

ในความร่วมมือของโรงพยาบาลสิชล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 สถานีกาชาดสิรินธรทุ่งสง และกิ่งกาชาดอำเภอสิชล

ขอเชิญร่วม บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ หอประชุมอารีรักษ์  รพ.สิชล