ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา

    

ขอเชิญร่วม ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา

13,16 พ.ย. 2561 (คลินิกเบาหวาน)รพ.สิชล  

19 พ.ย. 2561 รพสต.จอมพิบูลย์  

22 พ.ย. 2561 รพสต.บ้านท่าหิน  

26 พ.ย. 2561 รพสต.บ้านเขาฝ้าย  

29 พ.ย. 2561 รพสต.บ้านท่าควาย

โดยกลุ่มงานจักษุ รพ.สิชล เนื่องใน สัปดาห์เบาหวานโลก