วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน 2561

    

“ เบาหวานกับครอบครัว ”

ครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจ "โรคเบาหวาน" ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญ ช่วยสมาชิกที่เป็นเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ คนในครอบครัวทำให้เกิดผลดีทั้งตัวผู้ป่วย และสมาชิกคนอื่นในครอบครัว

พบกับกิจกรรม

- การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

- การตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน

- การตรวจคัดกรองตาผู้ป่วยเบาหวาน

- การตรวจคัดกรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

- การตรวจคัดกรองช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน

ในวันที่ 13 - 16  พฤศจิกายน  2561  เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสิชล