ขอเชิญร่วมกัน บริจาคโลหิต สานต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์

    

โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กิ่งกาชาดอำเภอสิชล และชมรมผู้บริจาคโลหิตอำเภอสิชล

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต 
ในวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ หอประชุมอารีรักษ์(ใต้อาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น) โรงพยาบาลสิชล