โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

    

ขอเชิญประชาชนเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีอายุ 50 - 70 ปีเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล โดยเก็บอุจจาระมาจากบ้านใส่ภาชนะสะอาดและมีฝาปิด หรือมาเก็บที่โรงพยาบาล คัดกรองด้วยการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระด้วยชุด FIT test หากพบผลเป็นบวก จะส่งตรวจด้วยการส่องกล้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป